Synchronization License
Synchronization License
Giấy phép được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Share
Performance License
Performance License
Giấy phép được sử dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
Share
Master Recording License
Master Recording License
Giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.
Share
Theatrical License
Theatrical License
Giấy phép dành cho nơi bài hát được dự định phát thanh.
Share