Synchronization License
Synchronization License
Giấy phép được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Performance License
Performance License
Giấy phép được sử dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
Master Recording License
Master Recording License
Giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.
Mechanical License
Mechanical License
Giấy phép tái bản một bài hát trên nền tảng digital & physical.
Print License
Print License
Giấy phép bắt buộc khi sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát.
Theatrical License
Theatrical License
Giấy phép dành cho nơi bài hát được dự định phát thanh.