Master Recording License

Giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.
Giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.
Description
Loại giấy phép này cấp cho bạn quyền sử dụng bản ghi âm đã có bản quyền. Cho phép chủ sở hữu giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.