Performance License

Giấy phép được sử dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
Giấy phép được sử dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
Description
Được sử dụng trong các chương trình biểu diễn, trung tâm mua sắm, khách sạn, vũ trường, địa điểm vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh, các sự kiện thể thao, văn hóa, lễ hội…