Synchronization License
Synchronization License
Giấy phép được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Share
Print License
Print License
Giấy phép bắt buộc khi sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát.
Share