Synchronization License
Synchronization License
Giấy phép được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Share
Master Recording License
Master Recording License
Giấy phép thay đổi giọng hát / âm thanh của nghệ sĩ gốc.
Share
Mechanical License
Mechanical License
Giấy phép tái bản một bài hát trên nền tảng digital & physical.
Share
Print License
Print License
Giấy phép bắt buộc khi sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát.
Share